شاهین 137020

جوان بیکارقدکوتاه دنبال کار

شاهین 137020

جوان بیکارقدکوتاه دنبال کار

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قابل توجه کوتاه قدهای استان اردبیل وشهرستان های تابعه بزودی دراستان اردبیل انجمنی برای حمایت ازکوتاه قدهادراستان اردبیل افتتاح می شودلذاازکوتاه قدهای استان اردبیل خواهشمندیم دراسرع وقت مدارک خودرابه جناب آقای شاهین فرزانه تحویل دهیدجهت کسب اطلاعات بیشترباشماره تلفن09147446560تماس حاصل نمائید اخرین مهلت دادن مدارک تاتاریخ 10دهم اسفندماه95